Barnahus Linköping

Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen.

Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ring Barnahus expedition:

013 – 26 36 67

Barnahus lokal

Välkommen till
Barnahus Linköping

Barnahus i Linköping är beläget med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Lokalerna är anpassade för ändamålet, utifrån ett barnperspektiv. Här finns bland annat intervjurum, medicinskt undersökningsrum, och flera samtalsrum. Fast personal i Barnahus är barnahusteamet som består av samordnare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent.

Teamet arbetar med samverkan mellan myndigheter, metod- och kompetensutveckling, krissamtal samt viss utredning och behandling.

Samverkan

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp inkommer till socialtjänst eller polis sammankallas inblandade aktörer; socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatrin och barnahusteamet till samrådsmöte i huset, för planering i varje enskilt ärende.

Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens. I Östergötland finns länsrutin att följa gällande barn som far illa, den så kallade Östgötamodellen.

Barnahusteamet

Vi som arbetar på Barnahus är tre socionomer, en psykolog och en teamassistent. Teamet har ett nära samarbete med övriga berörda instanser som är aktiva i sociala, rättsliga och barnmedicinska utredningar; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomssjukhuset, rättsmedicinalverket samt kvinnokliniken. Barnahus verksamhet är hbtq-diplomerad, d v s vi har ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt.

Vi har en interaktiv presentation av Barnahus som beskriver vår verksamhet:

Se Barnahus interaktiva presentation

Aktuellt

Standardbild

Studiebesök på Barnahus

Publicerad 9 januari 2020

Under vårterminen 2020 erbjuder Barnahus två tider för öppna studiebesök, då vi berättar om vår verksamhet samt visar våra lokaler. Anmälan sker via mail till sara.kinberg@linkoping.se eller via telefon 013-26…

Läs mer

Standardbild

Utbildningsdag om barn med sexuella beteendeproblem

Publicerad

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera, utreda och behandla barn med sexuella beteendeproblem. Barnahus Linköping bjuder in till en utbildningsdag riktad till personal inom socialtjänst i Barnahus samverkanskommuner. Utbildningen…

Läs mer

Standardbild

Utbildningsdag om mentalisering

Publicerad

Den 3 april bjuder Barnahus Linköping in till en utbildningsdag om mentalisering. Under dagen kommer Anna Sylvén Björnör att gå igenom vikten av trygg anknytning och varför mentalisering är så…

Läs mer

IMG_4348

Utbildningsdag om behandling när det förekommer våld inom familjen.

Publicerad 21 oktober 2019

Den 14 januari bjöd Barnahus Linköping in till en utbildningsdag, riktad till familjebehandlare i våra samverkanskommuner. Dessa behandlingsmetoderna togs upp under dagen: Kids Club, Project support, Tryggare Barn och KIBB….

Läs mer